Chủ đầu tư: Chị Liên.

Địa chỉ: Phường Cầu Kho, Quận 1, TP. HCM.

Diện tích:

Quy mô:

Chia sẻ:

Chủ đầu tư: Chị Liên.

Địa chỉ: Phường Cầu Kho, Quận 1, TP. HCM.

Diện tích:

Quy mô: