CÔNG TRÌNH :BIỆT THỰ

CHỦ ĐẦU TƯ : PHẠM THỊ THẢO

ĐỊA ĐIỂM : KDC EHOME 4, VĨNH PHÚ – BÌNH DƯƠNG

QUY MÔ : 6X20 M , TRỆT, 1 LẦU,  SÂN THƯỢNG, MÁI BÊ TÔNG.

HÌNH THỨC THIẾT KẾ : THIẾT KẾ GÓI CAO CẤP

TỔNG MỨC THIẾT KẾ : 65.000.000 VNĐ

 

 

Chia sẻ:

CÔNG TRÌNH :BIỆT THỰ

CHỦ ĐẦU TƯ : PHẠM THỊ THẢO

ĐỊA ĐIỂM : KDC EHOME 4, VĨNH PHÚ – BÌNH DƯƠNG

QUY MÔ : 6X20 M , TRỆT, 1 LẦU,  SÂN THƯỢNG, MÁI BÊ TÔNG.

HÌNH THỨC THIẾT KẾ : THIẾT KẾ GÓI CAO CẤP

TỔNG MỨC THIẾT KẾ : 65.000.000 VNĐ