CÔNG TRÌNH: BIỆT THỰ NHÀ PHỐ  

CHỦ ĐẦU TƯ: KHƯU THIÊN THÀNH

ĐỊA ĐIỂM: Tân Hòa Đông – Quận 6 – TPHCM

QUY MÔ: TRỆT, 2 LẦU

HÌNH THỨC THIẾT KẾ: THIẾT KẾ GÓI CAO CẤP

TỔNG MỨC THIẾT KẾ: 29.000.000 VNĐ

PHƯƠNG ÁN THIẾT KẾ: 

Chia sẻ:

CÔNG TRÌNH: BIỆT THỰ NHÀ PHỐ  

CHỦ ĐẦU TƯ: KHƯU THIÊN THÀNH

ĐỊA ĐIỂM: Tân Hòa Đông – Quận 6 – TPHCM

QUY MÔ: TRỆT, 2 LẦU

HÌNH THỨC THIẾT KẾ: THIẾT KẾ GÓI CAO CẤP

TỔNG MỨC THIẾT KẾ: 29.000.000 VNĐ

PHƯƠNG ÁN THIẾT KẾ: