CÔNG TRÌNH :BIỆT THỰ

CHỦ ĐẦU TƯ : ANH THẠNH

ĐỊA ĐIỂM : BÌNH THẠNH

TỔNG DIỆN TÍCH: 247.5m2

QUY MÔ: 5 TẦNG

HÌNH THỨC THIẾT KẾ : THIẾT KẾ GÓI CAO CẤP

TỔNG MỨC THIẾT KẾ : 72.000.000 VNĐ

THIẾT KẾ 3D: 

Chia sẻ:

CÔNG TRÌNH :BIỆT THỰ

CHỦ ĐẦU TƯ : ANH THẠNH

ĐỊA ĐIỂM : BÌNH THẠNH

TỔNG DIỆN TÍCH: 247.5m2

QUY MÔ: 5 TẦNG

HÌNH THỨC THIẾT KẾ : THIẾT KẾ GÓI CAO CẤP

TỔNG MỨC THIẾT KẾ : 72.000.000 VNĐ

THIẾT KẾ 3D: