CÔNG TRÌNH :BIỆT THỰ

CHỦ ĐẦU TƯ : XÂY DỰNG ADAM

ĐỊA ĐIỂM : TIỀN GIANG

TỔNG DIỆN TÍCH: 250.65m2

HÌNH THỨC THIẾT KẾ : THIẾT KẾ GÓI CAO CẤP

TỔNG MỨC THIẾT KẾ : 65.000.000 VNĐ

Chia sẻ:

CÔNG TRÌNH :BIỆT THỰ

CHỦ ĐẦU TƯ : XÂY DỰNG ADAM

ĐỊA ĐIỂM : TIỀN GIANG

TỔNG DIỆN TÍCH: 250.65m2

HÌNH THỨC THIẾT KẾ : THIẾT KẾ GÓI CAO CẤP

TỔNG MỨC THIẾT KẾ : 65.000.000 VNĐ