CÔNG TRÌNH: NHÀ Ở RIÊNG LẺ

CHỦ ĐẦU TƯ: TRẦN ANH DŨNG - NGUYỄN NGỌC TUYẾT

ĐỊA ĐIỂM: ĐƯỜNG SỐ 9, P. LINH TRUNG, QUẬN THỦ ĐỨC, TP.HCM

QUY MÔ: 5X20M, 1 TRỆT 1 LẦU, SÂN THƯỢNG, MÁI BÊ TÔNG

HÌNH THỨC THIẾT KẾ: THIẾT KẾ GÓI CAO CẤP

TỔNG MỨC THIẾT KẾ: 47.000.000 VNĐ

PHƯƠNG ÁN THIẾT KẾ: 

 

 

Chia sẻ:

CÔNG TRÌNH: NHÀ Ở RIÊNG LẺ

CHỦ ĐẦU TƯ: TRẦN ANH DŨNG - NGUYỄN NGỌC TUYẾT

ĐỊA ĐIỂM: ĐƯỜNG SỐ 9, P. LINH TRUNG, QUẬN THỦ ĐỨC, TP.HCM

QUY MÔ: 5X20M, 1 TRỆT 1 LẦU, SÂN THƯỢNG, MÁI BÊ TÔNG

HÌNH THỨC THIẾT KẾ: THIẾT KẾ GÓI CAO CẤP

TỔNG MỨC THIẾT KẾ: 47.000.000 VNĐ

PHƯƠNG ÁN THIẾT KẾ: