CÔNG TRÌNH: NHÀ Ở GIA ĐÌNH

ĐỊA ĐIỂM: ĐỒNG THÁP

QUY MÔ:  TRỆT 2 LẦU , SÂN THƯỢNG

HÌNH THỨC THIẾT KẾ: THIẾT KẾ GÓI CAO CẤP

TỔNG MỨC THIẾT KẾ: 31.000.000 VNĐ

Chia sẻ:

CÔNG TRÌNH: NHÀ Ở GIA ĐÌNH

ĐỊA ĐIỂM: ĐỒNG THÁP

QUY MÔ:  TRỆT 2 LẦU , SÂN THƯỢNG

HÌNH THỨC THIẾT KẾ: THIẾT KẾ GÓI CAO CẤP

TỔNG MỨC THIẾT KẾ: 31.000.000 VNĐ