CÔNG TRÌNH: NHÀ Ở GIA ĐÌNH

ĐỊA ĐIỂM: QUẬN 8

QUY MÔ:  TRỆT, LỬNG, 2 LẦU 

DIỆN TÍCH: 3 x 12m

HÌNH THỨC THIẾT KẾ: THIẾT KẾ GÓI CAO CẤP

TỔNG MỨC THIẾT KẾ: 27.000.000 VNĐ

PHƯƠNG ÁN THIẾT KẾ: https://www.youtube.com/watch?v=2TkmgnsEgPg&t=16s

Chia sẻ:

CÔNG TRÌNH: NHÀ Ở GIA ĐÌNH

ĐỊA ĐIỂM: QUẬN 8

QUY MÔ:  TRỆT, LỬNG, 2 LẦU 

DIỆN TÍCH: 3 x 12m

HÌNH THỨC THIẾT KẾ: THIẾT KẾ GÓI CAO CẤP

TỔNG MỨC THIẾT KẾ: 27.000.000 VNĐ

PHƯƠNG ÁN THIẾT KẾ: https://www.youtube.com/watch?v=2TkmgnsEgPg&t=16s