CÔNG TRÌNH: NHÀ Ở RIÊNG LẺ

CHỦ ĐẦU TƯ: ANH HUÂN

ĐỊA CHỈ: QUẬN TÂN BÌNH

QUY MÔ: TRỆT 3 LẦU, SÂN THƯỢNG

HÌNH THỨC THIẾT KẾ: THIẾT KẾ GÓI CAO CẤP

TỔNG MỨC THIẾT KẾ: 35.000.000 VNĐ

PHƯƠNG ÁN THIẾT KẾ: 

Chia sẻ:

CÔNG TRÌNH: NHÀ Ở RIÊNG LẺ

CHỦ ĐẦU TƯ: ANH HUÂN

ĐỊA CHỈ: QUẬN TÂN BÌNH

QUY MÔ: TRỆT 3 LẦU, SÂN THƯỢNG

HÌNH THỨC THIẾT KẾ: THIẾT KẾ GÓI CAO CẤP

TỔNG MỨC THIẾT KẾ: 35.000.000 VNĐ

PHƯƠNG ÁN THIẾT KẾ: