CÔNG TRÌNH: NHÀ Ở GIA ĐÌNH

ĐỊA ĐIỂM: QUẬN 7

QUY MÔ:  TRỆT, LỬNG, 2 LẦU 

HÌNH THỨC THIẾT KẾ: THIẾT KẾ GÓI CAO CẤP

TỔNG MỨC THIẾT KẾ: 37.000.000 VNĐ

Chia sẻ:

CÔNG TRÌNH: NHÀ Ở GIA ĐÌNH

ĐỊA ĐIỂM: QUẬN 7

QUY MÔ:  TRỆT, LỬNG, 2 LẦU 

HÌNH THỨC THIẾT KẾ: THIẾT KẾ GÓI CAO CẤP

TỔNG MỨC THIẾT KẾ: 37.000.000 VNĐ