CÔNG TRÌNH: NHÀ Ở GIA ĐÌNH

CHỦ ĐẦU TƯ: NGUYỄN THỊ THANH NGA

ĐỊA ĐIỂM: 274 ĐÀO SƯ TÍCH, PHƯỚNG KIỂNG, NHÀ BÈ, TP.HCM

QUY MÔ: 5X27 M , TRỆT, LẦU,  SÂN THƯỢNG,  MÁI TÔN

HÌNH THỨC THIẾT KẾ: THIẾT KẾ GÓI CAO CẤP

TỔNG MỨC THIẾT KẾ: 49.000.000 VNĐ

PHƯƠNG ÁN THIẾT KẾ: 

 

Chia sẻ:

CÔNG TRÌNH: NHÀ Ở GIA ĐÌNH

CHỦ ĐẦU TƯ: NGUYỄN THỊ THANH NGA

ĐỊA ĐIỂM: 274 ĐÀO SƯ TÍCH, PHƯỚNG KIỂNG, NHÀ BÈ, TP.HCM

QUY MÔ: 5X27 M , TRỆT, LẦU,  SÂN THƯỢNG,  MÁI TÔN

HÌNH THỨC THIẾT KẾ: THIẾT KẾ GÓI CAO CẤP

TỔNG MỨC THIẾT KẾ: 49.000.000 VNĐ

PHƯƠNG ÁN THIẾT KẾ: