CÔNG TRÌNH: NHÀ Ở GIA ĐÌNH

ĐỊA ĐIỂM: QUẬN BÌNH TÂN

QUY MÔ:  TRỆT, 2 LẦU 

HÌNH THỨC THIẾT KẾ: THIẾT KẾ GÓI CAO CẤP

TỔNG MỨC THIẾT KẾ: 25.000.000 VNĐ

Chia sẻ:

CÔNG TRÌNH: NHÀ Ở GIA ĐÌNH

ĐỊA ĐIỂM: QUẬN BÌNH TÂN

QUY MÔ:  TRỆT, 2 LẦU 

HÌNH THỨC THIẾT KẾ: THIẾT KẾ GÓI CAO CẤP

TỔNG MỨC THIẾT KẾ: 25.000.000 VNĐ