CÔNG TRÌNH: NHÀ Ở RIÊNG LẺ

CHỦ ĐẦU TƯ: VÕ MINH SỬ - NGUYỄN THỊ HÀ

ĐỊA CHỈ: TRƯỜNG LƯU, P. LONG TRƯỜNG, QUẬN 9, HCM

QUY MÔ: 4X12M, 1 TRỆT 1 LẦU, SÂN THƯỢNG, MÁI BÊ TÔNG

HÌNH THỨC THIẾT KẾ: THIẾT KẾ GÓI CAO CẤP

TỔNG MỨC THIẾT KẾ: 35.000.000 VNĐ

PHƯƠNG ÁN THIẾT KẾ: 

Chia sẻ:

CÔNG TRÌNH: NHÀ Ở RIÊNG LẺ

CHỦ ĐẦU TƯ: VÕ MINH SỬ - NGUYỄN THỊ HÀ

ĐỊA CHỈ: TRƯỜNG LƯU, P. LONG TRƯỜNG, QUẬN 9, HCM

QUY MÔ: 4X12M, 1 TRỆT 1 LẦU, SÂN THƯỢNG, MÁI BÊ TÔNG

HÌNH THỨC THIẾT KẾ: THIẾT KẾ GÓI CAO CẤP

TỔNG MỨC THIẾT KẾ: 35.000.000 VNĐ

PHƯƠNG ÁN THIẾT KẾ: