CÔNG TRÌNH: NHÀ Ở GIA ĐÌNH

ĐỊA ĐIỂM: GÒ VẤP

QUY MÔ:  TRỆT, 2 LẦU 

HÌNH THỨC THIẾT KẾ: THIẾT KẾ GÓI CAO CẤP

TỔNG MỨC THIẾT KẾ: 27.000.000 VNĐ

THIẾT KẾ 3D: 

Chia sẻ:

CÔNG TRÌNH: NHÀ Ở GIA ĐÌNH

ĐỊA ĐIỂM: GÒ VẤP

QUY MÔ:  TRỆT, 2 LẦU 

HÌNH THỨC THIẾT KẾ: THIẾT KẾ GÓI CAO CẤP

TỔNG MỨC THIẾT KẾ: 27.000.000 VNĐ

THIẾT KẾ 3D: