CÔNG TRÌNH : NHÀ Ở GIA ĐÌNH

CHỦ ĐẦU TƯ : KHƯU THIÊN THÀNH

ĐỊA ĐIỂM : ĐƯỜNG MAI XUÂN THƯỞNG, QUẬN 6, TP.HCM

QUY MÔ : 4X18 M , TRỆT, 2 LẦU,  SÂN THƯỢNG, MÁI BÊ TÔNG.

HÌNH THỨC THIẾT KẾ : THIẾT KẾ GÓI CAO CẤP

TỔNG MỨC THIẾT KẾ : 47.000.000 VNĐ

CLIP THIẾT KẾ: https://youtu.be/fC18UK-JMLg

Chia sẻ:

CÔNG TRÌNH : NHÀ Ở GIA ĐÌNH

CHỦ ĐẦU TƯ : KHƯU THIÊN THÀNH

ĐỊA ĐIỂM : ĐƯỜNG MAI XUÂN THƯỞNG, QUẬN 6, TP.HCM

QUY MÔ : 4X18 M , TRỆT, 2 LẦU,  SÂN THƯỢNG, MÁI BÊ TÔNG.

HÌNH THỨC THIẾT KẾ : THIẾT KẾ GÓI CAO CẤP

TỔNG MỨC THIẾT KẾ : 47.000.000 VNĐ

CLIP THIẾT KẾ: https://youtu.be/fC18UK-JMLg