CÔNG TRÌNH: NHÀ Ở GIA ĐÌNH

CHỦ ĐẦU TƯ: NGUYỄN THỊ PHƯƠNG KHANH

ĐỊA ĐIỂM: CHU VĂN AN, QUẬN BÌNH THẠNH, TP.HCM

QUY MÔ: 4X22M, 1 TRỆT 2 LẦU, MÁI BÊ TÔNG

HÌNH THỨC THIẾT KẾ: THIẾT KẾ GÓI CAO CẤP

TỔNG MỨC THIẾT KẾ: 49.000.000VNĐ

PHƯƠNG ÁN THIẾT KẾ: https://youtu.be/yDVo3rEomnQ

Chia sẻ:

CÔNG TRÌNH: NHÀ Ở GIA ĐÌNH

CHỦ ĐẦU TƯ: NGUYỄN THỊ PHƯƠNG KHANH

ĐỊA ĐIỂM: CHU VĂN AN, QUẬN BÌNH THẠNH, TP.HCM

QUY MÔ: 4X22M, 1 TRỆT 2 LẦU, MÁI BÊ TÔNG

HÌNH THỨC THIẾT KẾ: THIẾT KẾ GÓI CAO CẤP

TỔNG MỨC THIẾT KẾ: 49.000.000VNĐ

PHƯƠNG ÁN THIẾT KẾ: https://youtu.be/yDVo3rEomnQ