CÔNG TRÌNH : NHÀ Ở 

CHỦ ĐẦU TƯ : CHỊ LIỄU VÀ ANH NHỰT

ĐỊA ĐIỂM : QUẬN 8

QUY MÔ : 3 X 15M , TRỆT, 2 LẦU,

HÌNH THỨC THIẾT KẾ : THIẾT KẾ GÓI THÔNG DỤNG.

Chia sẻ:

CÔNG TRÌNH : NHÀ Ở 

CHỦ ĐẦU TƯ : CHỊ LIỄU VÀ ANH NHỰT

ĐỊA ĐIỂM : QUẬN 8

QUY MÔ : 3 X 15M , TRỆT, 2 LẦU,

HÌNH THỨC THIẾT KẾ : THIẾT KẾ GÓI THÔNG DỤNG.