CÔNG TRÌNH: NHÀ Ở RIÊNG LẺ 

CHỦ ĐẦU TƯ: NGUYỄN VĂN MƯỜI 

ĐỊA ĐIỂM: THỬA ĐẤT SỐ 61 TỜ BẢN ĐỒ 46, XÃ BÌNH HƯNG, H. BÌNH CHÁNH, TP.HCM

THIẾT KẾ SỬA CHỮA CẢI TẠO

PHƯƠNG ÁN THIẾT KẾ: 

   

Chia sẻ:

CÔNG TRÌNH: NHÀ Ở RIÊNG LẺ 

CHỦ ĐẦU TƯ: NGUYỄN VĂN MƯỜI 

ĐỊA ĐIỂM: THỬA ĐẤT SỐ 61 TỜ BẢN ĐỒ 46, XÃ BÌNH HƯNG, H. BÌNH CHÁNH, TP.HCM

THIẾT KẾ SỬA CHỮA CẢI TẠO

PHƯƠNG ÁN THIẾT KẾ: