CÔNG TRÌNH: NHÀ MỤC VỤ GIÁO XỨ THUẬN PHÁT

CHỦ ĐẦU TƯ: GIÁO XỨ THUẬN PHÁT
ĐỊA CHỈ: TRẦN XUÂN SOẠN, P. TÂN KIỂNG, Q7
PHƯƠNG ÁN THIẾT KẾ: 

Chia sẻ:

CÔNG TRÌNH: NHÀ MỤC VỤ GIÁO XỨ THUẬN PHÁT

CHỦ ĐẦU TƯ: GIÁO XỨ THUẬN PHÁT
ĐỊA CHỈ: TRẦN XUÂN SOẠN, P. TÂN KIỂNG, Q7
PHƯƠNG ÁN THIẾT KẾ: