CÔNG TRÌNH: NHÀ Ở GIA ĐÌNH

CHỦ ĐẦU TƯ: NGUYỄN THỊ CÚC

ĐỊA ĐIỂM: 161C/56 LẠC LONG QUÂN, QUẬN 11, TP.HCM

QUY MÔ: TRỆT 1 LẦU , MÁI NGÓI

TỔNG MỨC THIẾT KẾ: VNĐ

TỔNG MỨC THI CÔNG : VNĐ 

ẢNH KÍ THI CÔNG:https://photos.app.goo.gl/lQGQJevtZ8I9uDiA3

Chia sẻ:

CÔNG TRÌNH: NHÀ Ở GIA ĐÌNH

CHỦ ĐẦU TƯ: NGUYỄN THỊ CÚC

ĐỊA ĐIỂM: 161C/56 LẠC LONG QUÂN, QUẬN 11, TP.HCM

QUY MÔ: TRỆT 1 LẦU , MÁI NGÓI

TỔNG MỨC THIẾT KẾ: VNĐ

TỔNG MỨC THI CÔNG : VNĐ 

ẢNH KÍ THI CÔNG:https://photos.app.goo.gl/lQGQJevtZ8I9uDiA3