CÔNG TRÌNH: NHÀ Ở RIÊNG LƯE

CHỦ ĐẦU TƯ: TRẦN ANH DŨNG - NGUYỄN NGỌC TUYẾT

ĐỊA ĐIỂM: ĐƯỜNG SỐ 9, P. LINH TRUNG, QUẬN THỦ ĐỨC, TP.HCM 

QUY MÔ: 5X20M, 1 TRỆT 1 LẦU, SÂN THƯỢNG, MÁI BÊ TÔNG

 

TỔNG MỨC THI CÔNG: 1.300.000.000 VNĐ

ẢNH KÍ THI CÔNG: https://goo.gl/photos/6y7YMxDTcCNtTPAp7

YOUTOBE ẢNH KÍ THI CÔNG: https://youtu.be/IiAhpVuMcZw

Chia sẻ:

CÔNG TRÌNH: NHÀ Ở RIÊNG LƯE

CHỦ ĐẦU TƯ: TRẦN ANH DŨNG - NGUYỄN NGỌC TUYẾT

ĐỊA ĐIỂM: ĐƯỜNG SỐ 9, P. LINH TRUNG, QUẬN THỦ ĐỨC, TP.HCM 

QUY MÔ: 5X20M, 1 TRỆT 1 LẦU, SÂN THƯỢNG, MÁI BÊ TÔNG

 

TỔNG MỨC THI CÔNG: 1.300.000.000 VNĐ

ẢNH KÍ THI CÔNG: https://goo.gl/photos/6y7YMxDTcCNtTPAp7

YOUTOBE ẢNH KÍ THI CÔNG: https://youtu.be/IiAhpVuMcZw