CÔNG TRÌNH: NHÀ Ở GIA ĐÌNH

CHỦ ĐẦU TƯ: NGÔ LONG HỒ

ĐỊA ĐIỂM: ĐƯỜNG LÊ TẤN BÊ, P. AN LẠC, Q. BÌNH TÂN, TP.HCM

QUY MÔ: 4X12M, Q TRỆT 1 LẦU , MÁI NGÓI

TỔNG MỨC THI CÔNG : 800.000.000 VNĐ 

ẢNH KÍ THI CÔNG:https://goo.gl/photos/2KLFjhG6qrg4FnvB7

Chia sẻ:

CÔNG TRÌNH: NHÀ Ở GIA ĐÌNH

CHỦ ĐẦU TƯ: NGÔ LONG HỒ

ĐỊA ĐIỂM: ĐƯỜNG LÊ TẤN BÊ, P. AN LẠC, Q. BÌNH TÂN, TP.HCM

QUY MÔ: 4X12M, Q TRỆT 1 LẦU , MÁI NGÓI

TỔNG MỨC THI CÔNG : 800.000.000 VNĐ 

ẢNH KÍ THI CÔNG:https://goo.gl/photos/2KLFjhG6qrg4FnvB7