CỒNG TRÌNH: NHÀ Ở RIÊNG LẺ

CHỦ ĐẦU TƯ: NGUYỄN MẠNH HÙNG - NGUYỄN THỊ THANH NGA

ĐỊA ĐIỂM: NGÔ TẤT TỐ, P.22, Q. BÌNH THẠNH, TP.HCM

QUY MÔ: 4X12M, TRÊT, 1 LẦU, SÂN THƯỢNG, MÁI BÊ TÔNG

HÌNH THỨC THIẾT KẾ: THIẾT KẾ GÓI THÔNG DỤNG

TỔNG MỨC THIẾT KẾ: 23.000.000 VNĐ

TỔNG MỨC THI CÔNG: 1.200.000.000 VNĐ

ẢNH KÍ THI CÔNG: https://goo.gl/photos/KvnjCgvYNgB1ZbeE7

Chia sẻ:

CỒNG TRÌNH: NHÀ Ở RIÊNG LẺ

CHỦ ĐẦU TƯ: NGUYỄN MẠNH HÙNG - NGUYỄN THỊ THANH NGA

ĐỊA ĐIỂM: NGÔ TẤT TỐ, P.22, Q. BÌNH THẠNH, TP.HCM

QUY MÔ: 4X12M, TRÊT, 1 LẦU, SÂN THƯỢNG, MÁI BÊ TÔNG

HÌNH THỨC THIẾT KẾ: THIẾT KẾ GÓI THÔNG DỤNG

TỔNG MỨC THIẾT KẾ: 23.000.000 VNĐ

TỔNG MỨC THI CÔNG: 1.200.000.000 VNĐ

ẢNH KÍ THI CÔNG: https://goo.gl/photos/KvnjCgvYNgB1ZbeE7