CÔNG TRÌNH: NHÀ Ở GIA ĐÌNH

CHỦ ĐẦU TƯ: LA THỊ MỸ HẢO 

ĐỊA ĐIỂM: QUẬN PHÚ NHUẬN, TP. HCM

QUY MÔ: 1 TRÊT , 1 LẦU 

TỔNG MỨC THI CÔNG : VNĐ

ẢNH KÍ THI CÔNG: https://photos.app.goo.gl/L1Qs26SE3kohlXsv1

Chia sẻ:

CÔNG TRÌNH: NHÀ Ở GIA ĐÌNH

CHỦ ĐẦU TƯ: LA THỊ MỸ HẢO 

ĐỊA ĐIỂM: QUẬN PHÚ NHUẬN, TP. HCM

QUY MÔ: 1 TRÊT , 1 LẦU 

TỔNG MỨC THI CÔNG : VNĐ

ẢNH KÍ THI CÔNG: https://photos.app.goo.gl/L1Qs26SE3kohlXsv1