CÔNG TRÌNH: NHÀ Ở GIA ĐÌNH

CHỦ ĐẦU TƯ: NGUYỄN THỊ PHƯƠNG KHANH

ĐỊA ĐIỂM: CHU VĂN AN, QUẬN BÌNH THẠNH, TP.HCM

QUY MÔ: 4X22M, 1 TRỆT 2 LẦU, MÁI BÊ TÔNG 

TỔNG MỨC THI CÔNG: (ĐANG THI CÔNG)

ẢNH KÍ THI CÔNG: https://photos.app.goo.gl/ImDDU4Yq1jaksfF73

 

Chia sẻ:

CÔNG TRÌNH: NHÀ Ở GIA ĐÌNH

CHỦ ĐẦU TƯ: NGUYỄN THỊ PHƯƠNG KHANH

ĐỊA ĐIỂM: CHU VĂN AN, QUẬN BÌNH THẠNH, TP.HCM

QUY MÔ: 4X22M, 1 TRỆT 2 LẦU, MÁI BÊ TÔNG 

TỔNG MỨC THI CÔNG: (ĐANG THI CÔNG)

ẢNH KÍ THI CÔNG: https://photos.app.goo.gl/ImDDU4Yq1jaksfF73