Chủ đầu tư: Lê Thị Thanh Tâm.
Địa điểm: Lâm Văn Bền, Quận 7.
Diện tích: 8m x 20m.
Quy mô: Trệt - 1 Lầu - Sân Thượng - Mái Bê Tông.
Năm hoàn thiện: 2020.

ẢNH KÍ THI CÔNG: https://photos.app.goo.gl/xr6OJLE9HHpuvp2t2

Chia sẻ:

Chủ đầu tư: Lê Thị Thanh Tâm.
Địa điểm: Lâm Văn Bền, Quận 7.
Diện tích: 8m x 20m.
Quy mô: Trệt - 1 Lầu - Sân Thượng - Mái Bê Tông.
Năm hoàn thiện: 2020.

ẢNH KÍ THI CÔNG: https://photos.app.goo.gl/xr6OJLE9HHpuvp2t2