CÔNG TRÌNH TÔN GIÁO

CHỦ ĐẦU TƯ: GIÁO XỨ THUẬN PHÁT

ĐỊA CHỈ: TRẦN XUÂN SOẠN, P. TÂN KIỂNG, QUẬN 7

PHƯỚNG ÁN THIẾT KẾ:

Chia sẻ:

CÔNG TRÌNH TÔN GIÁO

CHỦ ĐẦU TƯ: GIÁO XỨ THUẬN PHÁT

ĐỊA CHỈ: TRẦN XUÂN SOẠN, P. TÂN KIỂNG, QUẬN 7

PHƯỚNG ÁN THIẾT KẾ: