Dạo thăm công trình từ quận 7 đến Hooc Môn

Dạo thăm công trình từ quận 7 cho đến Hooc Môn.

Địa điểm nao cũng gần giống nhau về giai đoạn thi công. Gấp rút đẩy nhanh tiến độ . Gia chủ ai cũng hóng có nhà để ở mỗi ngày,. 
Nhanh thì nhanh nhưng luôn lấy chất lượng đặt lên hàng đầu.

Từng ngày đợt tác phẩm cuối cùng. 

ADAM - VÌ MỖI MÁI NHÀ LÀ MỘT TỔ ẤM

Chia sẻ bài viết này:

Viết Bình luận