Động thổ công trình mới tại Quận 7

Tiến hành nghi thức động thổ khởi động công trình 4 tầng quận 7.

Cầu xin mọi điều an lành vạn sự hưng vượng đến cùng gia chủ và tập thể ADAM.

Chia sẻ bài viết này:

Viết Bình luận