GẶP GỠ SAU CƠN ĐẠI DỊCH COVID-19

Thật vui vì sau cơn đại dịch chúng con vẫn còn bình an , mạnh khoẻ và đầy đủ để gặp lại nhau.

Chuẩn bị cho kế hoạch khởi động lại tập thể Xây Dựng ADAM sau một thời gian khủng hoảng quá dài và quá khủng khiếp.

Xin tạ ơn và xin cảm ơn.

 

Chia sẻ bài viết này:

Viết Bình luận