Giỗ tổ nghề thợ xây của team ADAM.

Giỗ tổ nghề thợ xây của team ADAM.

Xin tạ ơn Tổ Nghề và xin cảm ơn tất cả những con người của tập thể này, đã cùng chung tay góp sức xây dựng nên một tập thể mang tên ADAM.


Xây Dựng ADAM chung tay dựng xây Tổ Ấm.
Chia sẻ bài viết này:

Viết Bình luận