KHỞI ĐỘNG CÔNG TRÌNH NGUYỄN XÍ BÌNH THẠNH

 Công trình Nguyễn Xí- Q. Bình Thạnh 

- Cập nhật tiến độ thi công .

- Hạng Mục : Thi Công Cốp Pha, Cốt Thép Móng

- Xem thêm về Công trình Nguyễn Xí :
https://photos.app.goo.gl/orTctgHmKFi3hM3Z7

- Xem thêm về Xây Dựng ADAM:
https://www.xaydungadam.com/

Chia sẻ bài viết này:

Viết Bình luận