MỪNG GIỖ TỔ NGÀNH XÂY DỰNG

Tạ ơn Tổ nghề xây dựng đã cho chúng con được quây quần bên nhau và cùng nhau tạo ra thêm những giá trị cho xã hội này.

Năm nay chúng con được cảm tạ người một cách bài bản và tiện bộ hơn.

Chúng con : 100% team văn phòng và 30% team công trình. Còn 70% thi công còn lại đang tạ ơn người ở ngoài công trình kia.

Chia sẻ bài viết này:

Viết Bình luận