TIỆC MỪNG GIÁNG SINH CỦA TẬP THỂ ADAM (2021)

Tập thể xây dựng ADAM mừng Giáng Sinh.

Chúc mừng Giáng Sinh tất cả mọi người .

MỘT SỐ HÌNH ẢNH CỦA BUỔI TIỆC GIÁNG SINH NHÀ ADAM

 

Chia sẻ bài viết này:

Viết Bình luận