Công tác đổ bê tông Móng công trình 4 tầng Quận 7

"Nắng công trường thiêu đốt đời trai trẻ. 
Bê tông này vun đắp những tương lai."

Công tác đổ bê tông Móng công trình 4 tầng Quận 7 bắt đầu chuẩn bị hình thành cho sự vươn lên của một Tổ Ấm mới.

Chia sẻ bài viết này:

Viết Bình luận