ĐÃ HOÀN THÀNH CÔNG TRÌNH QUÂN 11

Sau một thời gian sửa chữa cải tạo thì công trình đến nay đã hoàn thành.

Công trình: Nhà Chị Cúc
Địa điểm: Quận 11

Chia sẻ bài viết này:

Viết Bình luận