ĐÃ LÊN SÀN

Sàn lầu 1 đã xong. 

Tiếp tục thi công nào!

Công trình tại Quận 10.

Chia sẻ bài viết này:

Viết Bình luận