ĐỔ BÊ TÔNG CT QUẬN 10

Cuối cùng cũng xong!

Tính ra là lân đổ bê tông thứ 10 của team ADAM vào đêm. 
Dành trọn vẹn 1 đêm cùng các anh em.

Công trình quận 10 - Nhà anh Thái!

Chia sẻ bài viết này:

Viết Bình luận