Khởi động công trình Tháng 8 Nhà Nguyễn Xí - Bình Thạnh


🏡 Công Trình : Văn phòng Nguyễn Xí - Bình Thạnh

🔛Xem thêm về công trình :
https://photos.app.goo.gl/orTctgHmKFi3hM3Z7

🔛Xem thêm về ADAM :
https://www.xaydungadam.com/

-----------------------------------------------------
𝗔𝗗𝗔𝗠 𝗗𝗘𝗦𝗜𝗚𝗡 - 𝗖𝗢𝗡𝗦𝗧𝗥𝗨𝗖𝗧𝗜𝗢𝗡 - 𝗠𝗔𝗧𝗘𝗥𝗜𝗔𝗟

" Chung Tay Dựng Xây Tổ Ấm "
Đ𝐢̣𝐚 𝐜𝐡𝐢̉: 𝟏𝟐𝐀 𝐋𝐚̂𝐦 𝐕𝐚̆𝐧 𝐁𝐞̂̀𝐧, 𝐏 𝐓𝐚̂𝐧 𝐊𝐢𝐞̂̉𝐧𝐠, 𝐐𝐮𝐚̣̂𝐧 𝟕, 𝐓𝐏𝐇𝐂𝐌
𝐇𝐨𝐭𝐥𝐢𝐧𝐞 𝐭𝐮̛ 𝐯𝐚̂́𝐧: 𝟎𝟗𝟎𝟗 𝟖𝟒𝟏 𝟓𝟏𝟗
𝗪𝗲𝗯𝘀𝗶𝘁𝗲: 𝘄𝘄𝘄.𝘅𝗮𝘆𝗱𝘂𝗻𝗴𝗮𝗱𝗮𝗺.𝗰𝗼𝗺

 🏗🏗

🏡 Công Trình : Văn phòng Nguyễn Xí - Bình Thạnh

🔛Xem thêm về công trình :
https://photos.app.goo.gl/orTctgHmKFi3hM3Z7

🔛Xem thêm về ADAM :
https://www.xaydungadam.com/

-----------------------------------------------------
𝗔𝗗𝗔𝗠 𝗗𝗘𝗦𝗜𝗚𝗡 - 𝗖𝗢𝗡𝗦𝗧𝗥𝗨𝗖𝗧𝗜𝗢𝗡 - 𝗠𝗔𝗧𝗘𝗥𝗜𝗔𝗟

" Chung Tay Dựng Xây Tổ Ấm "
Đ𝐢̣𝐚 𝐜𝐡𝐢̉: 𝟏𝟐𝐀 𝐋𝐚̂𝐦 𝐕𝐚̆𝐧 𝐁𝐞̂̀𝐧, 𝐏 𝐓𝐚̂𝐧 𝐊𝐢𝐞̂̉𝐧𝐠, 𝐐𝐮𝐚̣̂𝐧 𝟕, 𝐓𝐏𝐇𝐂𝐌
𝐇𝐨𝐭𝐥𝐢𝐧𝐞 𝐭𝐮̛ 𝐯𝐚̂́𝐧: 𝟎𝟗𝟎𝟗 𝟖𝟒𝟏 𝟓𝟏𝟗
𝗪𝗲𝗯𝘀𝗶𝘁𝗲: 𝘄𝘄𝘄.𝘅𝗮𝘆𝗱𝘂𝗻𝗴𝗮𝗱𝗮𝗺.𝗰𝗼𝗺

Chia sẻ bài viết này:

Viết Bình luận