THÁO DỞ CÔNG TRÌNH HƯNG PHÚ Q8

🏗🏗 Công trình Hưng Phú - Q8 🏗🏗

- Cập nhật tiến độ thi công .

- Hạng Mục :
+ Tháo dở công trình cũ.
+ Đào Đất Móng.

- Xem thêm về Dự Án Biệt Thự Phố

https://photos.app.goo.gl/hczLqodpoi1EJgcY6

- Xem thêm về Xây Dựng ADAM:

https://www.xaydungadam.com/


Chia sẻ bài viết này:

Viết Bình luận