GẠCH BÔNG BÁT GIÁC

Gạch bông Đồng Tâm

+ Bát giác gồm có các kích thước như 300x300, 200x200 mm với độ dày 16, 20 mm đáp ứng đa dạng nhu cầu của người dùng.

Ngoài ra thì Đồng tâm còn có gạch lục giác, ngũ giác.

+ Lục giác gồm có các kích thước như 174x200 và 200x232 mm với độ dày 16 mm.

+ Ngũ giác gồm có các kích thước như 150x225 mm với độ dày 16 mm .

 Bề mặt: Gạch Trơn
+ Số lượng màu: Một màu
+ Kích thước: 
300x300, 200x200 mm
+ Độ dày: 16, 20 mm
+ Công năng: Ốp lát, trang trí
+ Hình dáng: Bát giác

#gạch bông đồng tâm

Chia sẻ bài viết này:

Bài viết liên quan: