Kích thước: 60 x 60 

Ứng dụng: Lát nền, ốp tường 

Chia sẻ:

Kích thước: 60 x 60 

Ứng dụng: Lát nền, ốp tường