Kích thước: 80 x 80 

Bề mặt: Bóng mờ, nhám 

Ứng dụng: lát nền, ốp tường 

Chia sẻ:

Kích thước: 80 x 80 

Bề mặt: Bóng mờ, nhám 

Ứng dụng: lát nền, ốp tường