CLG 001 

Kích thước: 40x40 

Bề mặt: Nhám 

Ứng dụng: Lát sân vườn, sân thượng 

Chia sẻ:

CLG 001 

Kích thước: 40x40 

Bề mặt: Nhám 

Ứng dụng: Lát sân vườn, sân thượng