Kích thước: 200x230mm
Bề mặt: Nhám
Ứng dụng: Lát nền, ốp tường trang trí

Chia sẻ:

Kích thước: 200x230mm
Bề mặt: Nhám
Ứng dụng: Lát nền, ốp tường trang trí