Chủ đầu tư: Khưu Thiên Thành.
Địa điểm: Mai Xuân Thưởng, Quận 6, TP.HCM
Tổng diện tích: 334.4m2.
Quy mô: Trệt - 2 Lầu - Sân Thượng - Mái Bê Tông.
Năm hoàn thiện: 2019.
Tổng mức đầu tư: ~ 1.500.000.000đ
-----------------------------------------------------------------------------------
#xaynhatrongoi #xaydungtrongoi #xaydungadam #adam
Video thiết kế

 

Chia sẻ:

Chủ đầu tư: Khưu Thiên Thành.
Địa điểm: Mai Xuân Thưởng, Quận 6, TP.HCM
Tổng diện tích: 334.4m2.
Quy mô: Trệt - 2 Lầu - Sân Thượng - Mái Bê Tông.
Năm hoàn thiện: 2019.
Tổng mức đầu tư: ~ 1.500.000.000đ
-----------------------------------------------------------------------------------
#xaynhatrongoi #xaydungtrongoi #xaydungadam #adam
Video thiết kế