CÔNG TRÌNH: BIỆT THỰ NHÀ PHỐ  

CHỦ ĐẦU TƯ: KHƯU THIÊN THÀNH

ĐỊA ĐIỂM: Tân Hòa Đông – Quạn 6 – TPHCM

TỔNG ĐẦU TƯ: 3.000.000.000 VNĐ

ẢNH KÍ THI CÔNG    https://photos.app.goo.gl/p9GQgb6wrq8YNBzFA

Chia sẻ:

CÔNG TRÌNH: BIỆT THỰ NHÀ PHỐ  

CHỦ ĐẦU TƯ: KHƯU THIÊN THÀNH

ĐỊA ĐIỂM: Tân Hòa Đông – Quạn 6 – TPHCM

TỔNG ĐẦU TƯ: 3.000.000.000 VNĐ

ẢNH KÍ THI CÔNG    https://photos.app.goo.gl/p9GQgb6wrq8YNBzFA