Chủ đầu tư: Nguyễn Văn Mười.

Địa điểm: Xã Bình Hưng, Huyện Bình Chánh, TP.HCM

Quy mô:

Video thi công:

 

Chia sẻ:

Chủ đầu tư: Nguyễn Văn Mười.

Địa điểm: Xã Bình Hưng, Huyện Bình Chánh, TP.HCM

Quy mô:

Video thi công: