Chủ đầu tư:
Địa điểm:
Diện tích: 5m x 20m.
Quy mô:

Chia sẻ:

Chủ đầu tư:
Địa điểm:
Diện tích: 5m x 20m.
Quy mô: