CÔNG TRÌNH : NHÀ Ở GIA ĐÌNH

CHỦ ĐẦU TƯ : NGUYỄN CHÍ THIỆN

ĐỊA ĐIỂM Lâm Văn Bền – Quận 7 – TPHCM

TỔNG MỨC ĐẦU TƯ: 2.000.000.000.

ẢNH KÍ THI CÔNG: https://photos.app.goo.gl/AYGo1bQr6XybM7Wp9 

Chia sẻ:

CÔNG TRÌNH : NHÀ Ở GIA ĐÌNH

CHỦ ĐẦU TƯ : NGUYỄN CHÍ THIỆN

ĐỊA ĐIỂM Lâm Văn Bền – Quận 7 – TPHCM

TỔNG MỨC ĐẦU TƯ: 2.000.000.000.

ẢNH KÍ THI CÔNG: https://photos.app.goo.gl/AYGo1bQr6XybM7Wp9